Penyokong

Sabtu, 4 Julai 2009

Konsep Ilmu Pengetahuan Menurut Imam al - Ghazali

Imam al – Ghazali amat menekankan konsep ilmu pengetahuan di mana baginya ilmu pengetahuan ialah sesuatu yang paling mulia yang dapat dicapai oleh manusia dalam kehidupan ini di samping bertujuan untuk mencari hakikat kehidupan.

Untuk menimba ilmu pengetahuan, seseorang individu seharusnya memiliki nilai kesabaran dalam diri. Menimba ilmu pengetahuan melibatkan pelbagai proses seperti melakukan pemerhatian, penyelidikan, pencerapan dan sebagainya. Proses tersebut bukanlah sesuatu yang mudah kerana pasti akan wujudnya pelbagai pancaroba yang tidak diketahui dalam proses pencarian ilmunya.

Menuntut ilmu sememangnya memerlukan kesabaran. Sebagai contohnya, Imam al-Ghazali menganggap bahawa ‘setiap peristiwa yang berlaku memberikan faedah dan meninggalkan warna dalam dirinya ke arah mencintai dan merakusi ilmu pengetahuan.’

Sekarang jelaslah bahawa setiap perkara yang dilalui dengan kesabaran bukan sahaja dapat menambahkan pengalaman malah juga meningkatkan pengetahuan. Sabar adalah jalan keluar bagi orang yang tak bisa menemukan jalan keluar dan hanya dengan kesabaran kita dapat mengecapi kejayaan yang membanggakan.

Ajaran yang kedua yang ditekankan oleh Imam al-ghazali mengenai ilmu pengetahuan ialah ikhlas dan jujur dalam menuntut ilmu pengetahuan. Menurutnya ‘ilmu pengetahuan itu sendiri merupakan suatu kelazatan, dan dituntut untuk tujuan tersebut. Jadi suatu yang dituntut kerananya adalah lebih baik daripada sesuatu yang dituntut untuk tujuan lain.’

Pengajaran yang cuba disampaikan ialah seseorang insan harus ikhlas dalam menimba ilmu yakni dengan satu matlamat untuk menguasai dan mendalami ilmu yang dicari. Ilmu yang diperolehi secara ikhlas dan jujur akan memberi kenikmatan kepada insan tersebut dalam prosesnya mencari ilmu.

Individu yang ikhlas dan jujur dalam mencari ilmu boleh diletakkan sebagai manusia yang hampir sempurna. Hal ini kerana individu seperti ini bukan sahaja memiliki kecerdasan, kesedaran dari segi akal fikiran malah mempunyai kesanggupan dan keikhlasan untuk mengamalkan perbuatan yang memenuhi perintah-perintah agama. Oleh sebab itulah mereka mendapat kedudukan yang layak untuk mendapat keredhaan daripada Allah di samping kejayaan yang membanggakan.

Seterusnya, ajaran yang ketiga yang diutarakan mengenai ilmu pengetahuan ialah kesyukuran. Kita sebagai manusia seharusnya bersyukur kerana dikurniakan kelebihan akal oleh Allah. Akal membezakan manusia dengan makhluk Tuhan yang lain. Manusia dianggap sebagai makhluk Tuhan yang hampir sempurna sifatnya dengan adanya akal.

Dengan adanya akal yang dikurniakan melebihi makhluk lain, manusia dapat mencipta dan mengubah hal-hal yang berkaitan dangan duniawi. Tidak keterlaluan juga untuk dikatakan bahawa manusia mampu menggoncang dunia. Terbuktilah bahawa kita seharusnya merasa sangat bersyukur dengan kelebihan yang diberikan.

Walau bagaimanapun, terdapat juga halangan yang sehingga membawa kejatuhan dan kemerosotan akal fikiran dalam menerima ilmu. Menurut Imam al-ghazali, antara penyebab kemerosotan akal ialah akal tidak berada dalam tempat yang sewajarnya.

Keinginan nafsu melebihi akal fikiran yang waras sehingga membuatkan manusia alpa untuk bersyukur. Misalnya seseorang yang bijak tidak berusaha untuk memperkuat imannya dengan berzikir kepada Allah, malahan sebaliknya taksub dalam mengejar kehidupan duniawi.

Pengajarannya, kita haruslah mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Setiap ilmu yang diperolehi haruslah digunakan dengan sebaik- baiknya.

Ajaran berikutnya yang ditekankan adalah tidak bersikap tamak dalam mencari ilmu. Sikap tamak dalam mencari ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang baik di mana kita dapat memperolehi ilmu pengetahuan melebihi orang lain.

Namun sikap tamak yang dipandang enteng oleh masyarakat ialah setelah seseorang individu mendapat ilmu dan akhirnya menjadi lupa daratan. Individu yang seperti ini lebih mengutamakan nafsu semata-mata sehingga timbullah sifat sombong dan berlagak setelah mengetahui ilmu yang diperolehi melebihi orang lain.

Namun, manusia yang selalu meninggikan diri setelah memperoleh kejayaan tidak akan mendapat keredhaan daripada Allah. Orang yang seperti ini sering membangkang kepada Tuhan dan ingin mencuba untuk meniru sifat-sifat Tuhan dalam hal sifat kekuasaan. Akhirnya, sifat tamak yang menguasai diri tidak akan mendatangkan faedah kepada insan tersebut.

Oleh yang demikian, sifat tamak atau keserakahan dalam mencari ilmu yang akhirnya mewujudkan sifat-sifat buruk seharusnya dijauhi oleh setiap manusia.

Akhir sekali, ajaran yang kelima yang ditekankan oleh Imam al-ghazali mengenai ilmu pengetahuan ialah ketekunan dalam menimba ilmu pengetahuan. Untuk mencapai kejayaan, manusia tidak seharusnya bergantung kepada nasib dan penerimaan ilmu daripada orang lain semata-mata tetapi sebaliknya tekun dan berdikari sendiri.

Ilmu yang dicari bukanlah sekadar untuk melengkapi diri dengan keperluan duniawi namun juga di akhirat. Selain itu, menurut tokoh ini juga, ilmu yang dicari haruslah memberikan nilai atau pulangan kepada kita. Maksudnya ialah setiap ilmu yang ditimba contohnya ilmu agama haruslah memberi kesedaran dan kesan yang mendalam kepada individu yang menuntutnya. Dengan itu, ilmu yang didapati tidaklah sia-sia.

Imam al-Ghazali merupakan seorang tokoh yang amat tekun dalam mencari ilmu. Ketekunannya dalam mencari ilmu pengetahuan dan menyelesaikan keraguan yang wujud ditambah lagi dengan keinginan semula jadi mendorong tokoh ini mampu menjadi seorang yang berjaya dan masyhur dalam bidang falsafah. Kita seharusnya mencontohi Imam al- Ghazali dalam persoalan mencari ilmu pengetahuan kerana dengan berkat ketekunan dan berdikari sahaja kita dapat kejayaan yang membanggakan.

sumber : TemanPetunjuk

Tiada ulasan: